рентгенова зъбна снимка

Какво е зъбна снимка

Зъбната снимка е рентенгеново изображение, което показва състоянието на един, няколко или всички зъба в устната кухина. Използва се рентгенов апарат и негатив, върху който се проявява изображението.

Цел на зъбните снимки

Точно както се прави рентген на ръка, ако сме паднали на нея, или на кръста, ако усещаме болки, чиито произход не може да бъде изяснен, така и снимката, която се прави на част от устната кухина, има за цел да даде яснота за това какъв точно е проблемът.

С тях може да постигнем ранно откриване на стоматологични проблеми, а оттам да се пристъпи към по-лесно, кратко, безболезнено и евтино лечение. Затова е важно да не подценяваме ролята на зъбните снимки за стоматологичното ни здраве, както и съветите на денталния специалист, който ни насочва към тях.

Видове зъбни снимки

Най-често се правят два вида снимки:

1. Сегментна / секторна зъбна снимка

Тя се прави тогава, когато пациентът има оплакване от конкретен зъб или денталният специалист прецени, че зъбът може да има скрит проблем. Понякога може да съществува болка без видима причина. Например - кариес под пломба или коронка или кариес, който е на две съседни повърхности.

Друг път пък кариесът, който се вижда на повърхността на зъба, може да се окаже много по-дълбок и да изисква различно лечение.

Сегментната снимка обхваща два до три зъба. Дава цялостно изображение на зъбите, от короната до края на корена, както и на обграждащите го кост и тъкани. С тях се открива както кариеси и пулпити, така и кисти и пародонтити например.

2. Панорамна снимка

Тя дава цялостен поглед, двуизмерно изображение на цялата устна кухина - зъби, венци, челюст и тъканите около тях. С нея получаваме пълна картина за зъбния ни статус, както и за други заболявания, които могат да възникнат в устната кухина - като кисти например.

Ортопантомографията показва и състоянието и позицията на мъдреците, както и на зародишите на зъби при малките пациенти. Тя е част от правилната кариесна профилактика, особено ако сме предразположени към честа поява на кариеси.

3. Специална Снимка

В някои случаи е небходима рентгенова снимка на челюстта или на синусите, които също могат да бъдат засегнати от по-сериозни стоматологични проблеми.

Кога зъбната снимка е задължителна

В някои случаи рентгеновата снимка е задължителна част от лечението. Такива са:

1. Кореновото лечение - тогава снимка се прави в началото, при запълването на каналите и след края на лечението, за да се установи дали каналите са запълнени по възможно най-добрия начин.

2. Преди вадене на мъдреци - панорамната снимка дава ясен поглед върху състоянието на мъдреците, които все още не са избили на повърхността. Те често са ретенирани и не могат да си пробият път през челюстта. Затова е от съществено значение преди да се пристъпи към вадененто на мъдреците да се направи снимка, която показва тяхното точно разположение.

3. Дентална имплантология - Рентгеновите снимки, в частност панорамните, са неизменна част от процедурите по поставяне на импланти. В хода на лечението се налага те да се правят различен на брой пъти, за да се добие ясна представа за състоянието на челюстта, както и за ефекта от процедурите.

4. Ортодонтия - Панорамните снимки показват ясно разположението на зъбите в устната кухина и са неимзенна първа стъпка към насрочаване от правилното отродонтско лечение. То може да засяга както един или няколко зъба, така и цялостната захапка.

Вредни ли са зъбните снимки

Тук всичко зависи най-вече от честотата, на която се правят те. Но облъчването при най-честите сегментни снимки е напълно минимално и не съществува риск от облъчване и вреди за здравето, дори ако ни се наложи да направим повече от една в рамките на няколко дни.

В редки случаи се налагат чести панорамни снимки, които в повечето случаи правим само две-три пъти в живота си. Ако се подлагаме на ортодонтско лечение или поставяне на импланти, самият процес на работа вероятно ще ги изисква през няколко месеца, което е достатъчно дълъг период, за да не съществува реален риск.

При бременни е добре ренгтеновите снимки ( и не само тези на зъбите, а като цяло), да се правят само в крайна нужда. При децата е добре ренгтеновите снимки да се правят на по-голям период от време, защото те са по-чувствителни на облъчването.

Преценка на лекаря

Стоматологът е този, които ни казва имаме ли или не нужда от зъбна снимка. Опитните специалисти от дентален център Кавидент не оставят нищо на случайността, а рентгеновата снимка е необходимата гаранция, на която се разчита в редица случаи.

Когато стоматологичният проблем е труден за дефиниране с просто око, ще бъдем насочени към рентгеновия кабинет. А след това ще имаме най-точната диагноза и най-правилното лечение.

В Кавидент ще открием специалисти както в областта на имплантологията, така и на ортодонтията и денталната хирургия. Това са области от стоматологията, при които има неизменна необходимост от рентегенови снимки като част от лечението.

Дигитализация на зъбните снимки

И при зъбните снимки, както и в много други области на стоматологията, а и на медицината като цяло, дигитализацията води до по-добро качество на услугата и по-добър резултат от нея.

Модерната рентгенова техника позволява много по-голялам детайлност на изображението, която е от полза за разчитащия я стоматолог. При дигиталните снимки не е за подценяване и улеснението за пациента, защото те се предават и съхраняват на дигитален носител.