Функционална зъбна диагностика

Какво е функционална диагностика

Функционалната диагностика съществува в почти всички сфери на медицината - като започнем с кардиологията, минем през неврология и стигнем до стоматологията. Тя представлява набор от високоспециализирани изследвания, които се правят от медицински лица, притежаващи необходимата допълнителна квалификация.

Функционалната диагностика в денталната медицина най-общо казано се занимава с функционирането на дъвкателната система като едно цяло от мускули, челюсти и зъби, и проблемите, които могат да възникнат в нея.

Дентален център Кавидент е едно от малкото места, където можем да се възползваме от тази процедура. Тук ни очакват обучени специалисти, използващи този аналитичен метод в своята ежедневна дейност.

Кога се използва функционална диагностика

Функционалната диагностика се използва най-вече по два повода - за откриване на проблеми със захапката (като скърцане със зъби) и за установяването на правилните видове заместители (мостове, корони), които е необходимо да се поставят и за да сме сигурни, че няма да навредят на дъвкателната ни способност.

Съществуват общоприети правила в стоматологията, според които всяка част от дъвкателната система трябва да бъде структурирана и да функционира по определен начин, за да съществува перфектна координация помежду им. Този баланс обаче може да бъде нарушен по много причини.

В някои случаи дори съвсем минимално изменение от няколко микрона може да доведе до значителни смущения при по-чувствителните пациенти. В повечето случаи обаче, трябва да са възникнали сериозни деформации, за да бъде повлияна дъвкателната функция.

Понякога тези деформации са невидими с просто око, но могат да бъдат предпоставка за поява на болки в ушите, главата, врата, а понякога дори и в кръста. Защото организмът ни е един добре сработен механизъм и дори една част от него да не функционира правилно, винаги се отразява и на други.

Основни причини на функционалната диагностика

Най-честите причини за възникването на тези деформации в дъвкателната система са пломби, коронки или протези, които са поставени преди много време и са силно износени.

Голямото разстояние между някои от зъбите не само не е естетично, но може да доведе до нарушение във функционирането на дъвкателната система.

Неволното скърцане със зъби, което най-често е в следствие на продължителен стрес, също сериозно уврежда зъбите и челюстите.

Етапи на функционалната диагностика

Функционалият анализ в дентален център Кавидент започва с проследяване на движенията на долната челюст и установяването на пукащи звуци (ако има такива). Обръща се внимание и на това дали зъбите си пасват в затворено състояние, както и дали челюстната мускулатура не е загрубяла, което води до болезнени движения.

Взаимодействието на дъвкателната система се измерва със специален уред, който се нарича лицева дъга. С негова помощ и с восъчна плочка, която захапваме и върху нея се отпечатват зъбите ни, се създава модел на движенията, които правим с челюстта си.

Ако денталният специалист от Кавидент установи, че има някакъв вид нарушения, се пристъпва към тяхното отстраняване. Един от методите, който се използва, е поставяне на шина за отпускане на мускулатурата и коригиране на захапката.

Предимства на функционалната диагностика

Това е най-иновативният и лесен метод, с които могат да се установят нарушения в дъвкателния апарат и те да бъдат отстранени преди да се достигне до дискомфорт и затруднена дъвкателна функция.

Ако ни предстои поставяне на мост или протеза, чрез функционалната диагностика те могат да бъдат създадени точно по мярка за нашата челюст. Това премахва възможността от възникване на дискомфорт и необходимостта от допълнителни корекции след поставянето им. Също така, заместителите на естествените зъби издържат по-дълго.

Благодарение на функционалния анализ нашият дентален специалист от Кавидент може да прецени и дали се налага смяна на пломба или коронка, която нарушава хармонията в дъвкателната система. И това може да се случи още на етап, в който ние нямаме неприятни усещания, за да не се стига въобще до тях.