Ендодeнтското зъбно лечение София

Причини за ползване на ендодонтско лечение

До ендодонтско лечение се стига най-често при прекалено дълбоки и нелекувани кариеси, които достигат до пулпата и се превръщат в пулпит. В редки случаи, когато възпаленията на пулпата са хванати в много ранен стадий, могат да бъдат излекувани без умъртвяване. Но при повечето пациенти то е единственият възможен вариант.

Повод за този тип лечение могат да бъдат и настъпили различни травми, които нарушават целостта на зъба. Например удар, предизвикал счупване.

Симптоми преди нуждата от ендодонтско лечение

Когато е налице възпаление на зъбната пулпа, бактериите лесно могат да достигнат до вътрешността на зъба. Това става причина за появата на силна и продължителна болка.

Тази болка е породена от наличието на много нерви в тази част на зъба, което я прави много по-чувствителна от останалите. Често тя не се повлиява от обезболяващи и утихва чак след посещение в зъболекарския кабинет и започване на ендодонтското лечение. Ако имаме пломба на въпросния зъб, тя трябва да бъде премахната, за да се освободи напрежение и болката да намалее.

Възможни усложнения след ендодонтско лечение

От съществено значение е ендодонтското лечение да се случи навреме. В противен случай може да се образува абцес. Той е инфекция на корена на зъба, свързана с образуване на гной. Тя може да го увреди непоправимо, както и тъканите около него.

Тогава болката става пусираща и се влие добре от студено. Често се разпространява и в цялата устна кухина. Възможно е да бъде съпроводена и с повишена температура. Ако се стигне дотам, единственият вариант е екстракция на зъба.

Етапи на ендодонтското лечение

Ендодонтското лечение е продължително, но и от съществено значение, за да запазим зъба на мястото му в устната кухина.

Пълна диагностика преди прилагане на ендодонтско лечение

Първата стъпка е направата на рентгенова снимка, за да се определи състоянието на зъба. След това се преминава към премахването на пломбата (ако има такава). По този начин се проправя път до каналите.

За да има по-добър поглед и по-добра прецизност по време на тази специфична манипулация, изискваща повишено внимание, специалистите по ендодонтия в Кавидент работят с LED лампа и микроскопски очила от най-ново поколение.

Освен това, денталният център разполага с модерен микроскоп Zumax OMS2350 LED, който гарантира много по-високо качество на ендодонтското лечение и по-добър ефект от него.

Отстраняване на нерв

Отстраняването на засегнатите нерви от кореновите канали е основната и най-важна част от лечението. Тук няма място за грешки, защото ако зъбът се затвори, без да е добре почистен, след години със сигурност ще имаме проблеми, сред които е и евентуалното развитие на гангрена.

За да постигнат най-добри резултати, ендодонтите от дентален център Кавидент използват най-висококачествените никел-титанови пили, с помощта на които се достига успешно до всички нерви. Важно е по време на ваденето на нервите зъбът да бъде изолиран от слюнката в устата, за да не попадат в каналите бактерии.

Почистване на кореновите канали

След като всички нерви са извадени, се присъства към дефзинфекция на кореновите канали. От съществено значение е да се почистят всички бактерии, които е възможно да са попаднали в зъба. По този начин се гарантира предотвратяването на евентуални бъдещи възпаления.

Запълване на кореновите канали

Следващата стъпка е запълването на кореновите канали. Преди да се пристъпи към него обаче, трябва да направим нова рентгенова снимка на зъба, която показва състоянието и формата на каналите.

Освен това, в дентален център Кавидент се използва електрометричен уред за измерване на дълбочини (JMorita Root ZXII (апекслокатор). С негова помощ се установяват дълбочината и пътя на кореновите канали.

Към запълване на кореновите канали се пристъпва, когато вътрешността на зъба е напълно суха и дезинфекцирана. Изпозлва се материал, който се приема добре от организма. Той се нанася така, че да затвори плътно кореновите канали. След тази манипулация се прави трета рентгенова снимка, която да покаже нагледно дали всички е запълнено.

Пломба или коронка при ендодонтското лечение?

След като нашият дентален специалист се увери в успеха на всички манипулации, проведени до този етап, се пристъпва към изграждане на лекувания зъб. В зависимост каква част от него е била премахната, за да се еизвърши ендодонтското лечение, може да се постави само пломба или да има необходимост и от коронка.

В дентален център Кавидент можем да се възползваме от възможността да направа на коронка по най-модерната CEREC технология. С нейна помощ тя се изработва и поставя в рамките на само едно посещение в стоматологичния кабинет.

В повечето случаи, дори коронката да не се постави веднага, се препоръчва това да се случи в следващите няколко години, за да се запази целостта на зъба. Когато ендодонтското лечение е настъпило в следствие на травма, зъбът трябва да бъде изграден, за да се възстанови неговата форма.

Последващи мерки след ендодонтското лечение

Ако не е наложително веднага да бъде поставена коронка, добре е да посещаваме нашия дентален специалист за редовни профилактични прегледи, защото той може най-добре да установи състоянието на лекувания зъб.

Не бива да подценяваме факта, че умъртвените зъби също се развалят, развиват се кариеси, които често могат да паснат незабелязани заради силно редуцираната чувствителност на зъба.

В повечето случаи умъртвените зъби променят цвета си. Това може да се превърне в естетически проблем, ако зъбът, претърпял ендодонтско лечение е във видимата част на устната кухина. Ако това ни притеснява, решението е поставянето на фасети, което също може да се случи в дентален център Кавидент.