Да, това е задължителна профилактика. Прави се на всеки 6 месеца или по- малко, по преценка на лекуващия лекар

Имате допълните въпроси, или нужда от съдействие? Моля, свържете се с нас за повече информация!