Преместване от друг зъболекар е често срещана ситуация, и в този случай може да ви предложим бързо и удобно решение. Това, което е нужно е да се обадите в клиниката, и да си запишете час. След това ще ви посъветваме към кой зъболекар от клиниката да ви насочим.

Ще направим пълна диагностика, за да е сигурно какво е сегашното състояние и дали е нужно допълнително лечение. Разбира се, във всеки един момент може директно да запишете час за конкретно решение, ако сегашния ви зъболекар не може да се справи с него.

Имате допълните въпроси, или нужда от съдействие? Моля, свържете се с нас за повече информация!