Профилактични прегледи се правят на 6 месеца. Понякога е нужно на по- чести интервали, но това е по преценка на лекаря и той ще Ви каже. За определяне на индивидуални период е важно да се съобрази състоянието на зъбите, и дали са нужни профилактики.

Може да имате предвид, че между прегледите, ако имате болка или симптоми на заболяване е важно да се вземат своевременни мерки.

Имате допълните въпроси, или нужда от съдействие? Моля, свържете се с нас за повече информация!