По принцип е възможно, но обикновено в клиниката всички специалисти имат записани часове и може да се наложи да чакате дълго време.

Силно препоръчително е да се обадите по телефона при спешна нужда, за да видим дали може да предложим спешно лечение, и кой вариант ще е най-бърз според случая.

Имате допълните въпроси, или нужда от съдействие? Моля, свържете се с нас за повече информация!