Пред клиниката има паркинг, който може да се ползва от нашите посетители. Определено има значение от часа на натовареност, защото в по-натоварени дни паркингът е по-пълен, но в близост има редица решения за паркиране.

Имате допълните въпроси, или нужда от съдействие? Моля, свържете се с нас за повече информация!