Кавидент е модерна дентална клиника от ново поколение, и екипът може да обслужва клиенти, които не знаят Български език. Определено най-удобният за комуникация чуждестранен език е Английския, но има специалисти които знаят и други езици.

Имате допълните въпроси, или нужда от съдействие? Моля, свържете се с нас за повече информация!