Клиниката предлага стоматологични услуги, които са покрити от Националната здравноосигурителна каса. За повече детайли може да се обадите за справка, или да прочете в сайта ни.

Имате допълните въпроси, или нужда от съдействие? Моля, свържете се с нас за повече информация!