При извършване на плащане, абсолютно всеки път се издава фискален документ, който обикновено е касов бон. В случай, че искате да бъде издадена фактура на юридическо лице е достатъчно единствено да имате данните, и ще бъде издадена фактурата.

Имате допълните въпроси, или нужда от съдействие? Моля, свържете се с нас за повече информация!