Да, когато е необходимо имплантите се отстраняват и след няколко месеца се поставят нови на мястото на старите.

Имате допълните въпроси, или нужда от съдействие? Моля, свържете се с нас за повече информация!