Не, няма, но преди 18 г възраст е нужно изричното съгласие от родител

Имате допълните въпроси, или нужда от съдействие? Моля, свържете се с нас за повече информация!