Да, разбира се. Винаги, когато е необходимо поставяме упойка. Преди прилагане на дадено лечение или манипулация, имате избор дали да бъде приложена.

Имате допълните въпроси, или нужда от съдействие? Моля, свържете се с нас за повече информация!