Да, обикновено контролните прегледи са на около 6 месеца, както и след проведеното лечение ще получите информация какво е добре да се спазва като допълнителна грижа.

Имате допълните въпроси, или нужда от съдействие? Моля, свържете се с нас за повече информация!