Да , но в повечето се налага да бъдат извадени, защото често няма място за тях и разместват останалите зъби. Много зависи от това как са подредени зъбите, и какво е конкретното заболяване на мъдреца.

Имате допълните въпроси, или нужда от съдействие? Моля, свържете се с нас за повече информация!