Около седмица е нужна, за да зарасне лигавицата и раната в устата, но за пълното възстановяване на костта са нужни около 2 години.

Имате допълните въпроси, или нужда от съдействие? Моля, свържете се с нас за повече информация!