Да, задължително е по време на бременност зъбите и венците да са напълно здрави, затова се препоръчва при бременност прегледите и почистването на зъбния камък да става на 3 месеца, а не на 6 месеца

Имате допълните въпроси, или нужда от съдействие? Моля, свържете се с нас за повече информация!