Да, имаме специалисти ортодонти, които поставят апаратчета, брекети, алайнери и всякакво друго лечение спрямо нуждите на пациента.

Имате допълните въпроси, или нужда от съдействие? Моля, свържете се с нас за повече информация!