Да, това са мостове с временен характер, когато липсват зъби. В редки случаи могат да останат за постоянно, но не е желателно, защото не са достатъчно здрави и дългото им носене крие определени рискове.

Имате допълните въпроси, или нужда от съдействие? Моля, свържете се с нас за повече информация!