При зъболечението, няма аналогия с личните лекари. Може да посещавате всеки един зъболекар, когато имате нужда. Разбира се, е добре да използвате един зъболекар който да е запознат с всички дентални заболявание и лечение, както и да има история на приложените манипулации.

В Кавидент, клиниката е вашия личен зъболекар, защото може да предложим лечение и услуги при всякакви стоматологични нужди.

Имате допълните въпроси, или нужда от съдействие? Моля, свържете се с нас за повече информация!