Клиниката ни съществува и се развива успешно от 2010 г. От самото създаване сме насочени към ефективното прилагане на най-високо качество стоматология, като с годините постоянно усъвършенстване техниката и апаратурата на клиниката.

Имате допълните въпроси, или нужда от съдействие? Моля, свържете се с нас за повече информация!