English Bulgarian Italian German French +359 887 92 57 37

Функционалната диагностика

Функционалната диагностика е модерен аналитичен метод, който намира приложение в две важни области на нашата работа:

  • За отстраняване на оплаквания, болки и скърцане на зъби, водещо до смущения в дъвкателната система.
  • За прецизно поставяне на мостове, корони и други заместители, за подходяща захапка.
Author Info

kavident

No Comments

Post a Comment