English Bulgarian Italian German French +359 887 92 57 37

Нашият екип

Нашият екип

Please specify image url

Д-р Ваня Цекова, Собственик

Д-р Ваня Цекова е дипломиран магистър по дентална медицина към Факултета по дентална медицина на Медицински университет – гр.София. Член е на Български зъболекарски съюз /БЗС/. Д-р Цекова развива своите интереси в областта на протетичната, естетичната стоматология и ортодонтията. Специализира се в работата с високоенергийни лазери и CAD/CAM технологиите. Участвала е в много следдипломни квалификационни курсове в различни области.Записване на час
Please specify image url

Д-р Даниел Марков

Д-р Даниел Марков е дипломиран магистър по дентална медицина към Факултета по дентална медицина на Медицински университет – гр.София. Диипломиран магистър по медицина към Медицински Факултет МУ-София. Член е на Български зъболекарски съюз /БЗС/,Сдружение на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България, EACMFS. Д-р Даниел Марков развива своите интереси в областта на Оралната и Лицево-челюстна хирургия. Специализира се в областа на Оралната Имплантология, Пародонталната хирургия. Участвал е в множество следдипломни национални и чуждестранни курсове и лекции.Записване на час
Please specify image url

Катя Виденова, Дентален асистент

Please specify image url

Д-р Валентина Цекова

Д-р Цекова е дипломиран магистър по дентална медицина към Факултет по дентална медицина на Медицински Университет – гр.София.Има придобита поливалентна специалност. Член е на Български зъболекарски съюз /БЗС/. Развива своите интереси в областта на протетичната и детската стоматология.. Участвала е в много следдипломни квалификационни курсове в различни области.Записване на час
Please specify image url

Д-р Людмил Искъров, Ендодонтист

Д-р Л. Искъров завършва факултета по дентална медицина гр.София. Развива се в областта на едндодонтията и директните композитни възстановявания,както и клиничнита комуникация.Записване на час
Please specify image url

д-р Теодора Цветанова, Лекар по дентална медицина

 
Please specify image url

Анна Ковачка, Дентален асистент

 
[/dt_sc_one_half]