English Bulgarian Italian German French +359 887 92 57 37

Нашият екип

Please specify image url

Д-р Ваня Цекова, Собственик

Д-р Ваня Цекова е дипломиран магистър по дентална медицина към Факултета по дентална медицина на Медицински университет – гр.София. Член е на Български зъболекарски съюз /БЗС/. Д-р Цекова развива своите интереси в областта на протетичната, естетичната стоматология и ортодонтията. Специализира се в работата с високоенергийни лазери и CAD/CAM технологиите. Участвала е в много следдипломни квалификационни курсове в различни области.

Записване на час

Please specify image url

Д-р Даниел Марков

Д-р Даниел Марков е дипломиран магистър по дентална медицина към Факултета по дентална медицина на Медицински университет – гр.София. Диипломиран магистър по медицина към Медицински Факултет МУ-София. Член е на Български зъболекарски съюз /БЗС/,Сдружение на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България, EACMFS. Д-р Даниел Марков развива своите интереси в областта на Оралната и Лицево-челюстна хирургия. Специализира се в областа на Оралната Имплантология, Пародонталната хирургия. Участвал е в множество следдипломни национални и чуждестранни курсове и лекции.

Записване на час

Please specify image url

Д-р Валентина Цекова

Д-р Цекова е дипломиран магистър по дентална медицина към Факултет по дентална медицина на Медицински Университет – гр.София.Има придобита поливалентна специалност. Член е на Български зъболекарски съюз /БЗС/. Развива своите интереси в областта на протетичната и детската стоматология.. Участвала е в много следдипломни квалификационни курсове в различни области.

Записване на час

Please specify image url

Д-р Людмил Искъров, Ендодонтист

Д-р Л. Искъров завършва факултета по дентална медицина гр.София. Развива се в областта на едндодонтията и директните композитни възстановявания,както и клиничнита комуникация.

Записване на час

Please specify image url

Д-р Георги Стоянов

Д-р Георги Стоянов е дипломиран магистър по дентална медицина към Факултета по дентална медицина на Медицински университет – гр.София. Член е на Български зъболекарски съюз /БЗС/. Развива своите интереси в областта на протетичната и пародонтологичната стоматология.Специализира се в работата с високоенергийни лазери и CAD/CAM технологиите. Участвал е в много следдипломни квалификационни курсове в различни области.

Записване на час

Please specify image url

Д-р Борислав Ризов

Записване на час

Please specify image url

Катя Виденова, Дентален асистент

 

Please specify image url

Галя Александрова, Дентален асистент

 

Please specify image url

Ася Здравкова, Дентален асистент

 
Please specify image url

Анна Ковачка, Дентален асистент

 
Please specify image url

Теодора Цветанова, Дентален асистент

 
Please specify image url

Д-р Ваня Цекова, Собственик

Д-р Ваня Цекова е дипломиран магистър по дентална медицина към Факултета по дентална медицина на Медицински университет – гр.София. Член е на Български зъболекарски съюз /БЗС/. Д-р Цекова развива своите интереси в областта на протетичната, естетичната стоматология и ортодонтията. Специализира се в работата с високоенергийни лазери и CAD/CAM технологиите. Участвала е в много следдипломни квалификационни курсове в различни области.

Записване на час

Please specify image url

Д-р Даниел Марков

Д-р Даниел Марков е дипломиран магистър по дентална медицина към Факултета по дентална медицина на Медицински университет – гр.София. Диипломиран магистър по медицина към Медицински Факултет МУ-София. Член е на Български зъболекарски съюз /БЗС/,Сдружение на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България, EACMFS. Д-р Даниел Марков развива своите интереси в областта на Оралната и Лицево-челюстна хирургия. Специализира се в областа на Оралната Имплантология, Пародонталната хирургия. Участвал е в множество следдипломни национални и чуждестранни курсове и лекции.

Записване на час

Please specify image url

Д-р Борислав Ризов

Записване на час