English Bulgarian Italian German French +359 887 92 57 37

2 години гаранция за:

 • Корони (не включва временни корони)
 • Мостове (не включва временни мостове)
 • Керамични фасети
 • Инлеи / онлеи / овърлеи

2 години гаранция за:

 • Частични и цели протези

2 година гаранция за:

 • Композитни фасети и обтурации
 • Акрилни протези (не включва задръжните елементи)
 • Обтурации на зъбната шийка

Предлаганата от дентален център Кавидент гаранция покрива дефекти свързани с материалите, както и извършените от нас стоматологични услуги по отношение на мостове и импланти. Валидна е само и единствено в нашата клиника. Обръщаме внимание, че успешното дентално и хирургическо лечение е пряка функция от личните възстановителни възможности и общото състояние на всеки един пациент и като цяло е строго индивидуален процес.

Предлаганата от дентален център Кавидент гаранция не е валидна в следните случаи, които нарушават дълготрайността и качеството на извършените от нас услуги:

 1. Когато пациентът не се яви за редовен профилактичен преглед поне един път в годината в нашата клиника или не извърши профилактичен преглед, поне един път годишно в страната, в която пребивава дългосрочно (постоянно) с придружаващи рентгенова снимка и писмен документ удостоверяващ провеждането на профилактичния преглед.
 2. При неспазване на добра устна хигиена.
 3. При неспазване на изричните условия на нашите дентални лекари, като например, ако пациентът не носи протезите или апарата против хъркане през нощта.
 4. В случаите, в които не се съблюдават предписаните указания за поставяне и съхранение на подвижни конструкции, в това число частичните и цели протези.
 5. Когато се наблюдава отдръпване или промяна на тъканите на венците и челюстните кости по естествен път.
 6. Повреда в случаите на инцидент –фрактура/отчупване на конструкция; изпускане на протезите ; друго обстоятелство, което нарушава целостта и качеството на конструкцията, причинено от трети лица; по време на спорт и други.
 7. При рязка загуба или внезапно натрупване на тегло от страна на пациента за кратък
  период от време.
 8. При наличие на общо хронично заболяване, което дава негативно отражение и на денталното здраве на пациента, например – диабет, епилепсия, остеопороза, състояния в следствие на премината химиотерапия,продължително медикаментозно лечение т.н.
 9. В случаите, в които е налице допълнителна намеса на друг стоматолог в България или в чужбина (държава, на постоянно пребиваване на пациента) и са извършени манипулации без предварителното изрично съгласие и одобрение на екипа на дентален център Кавидент.
 10. Когато увреждането е причинено от стрес (стискане и скърцане със зъби).
 11. Когато уврежданията са причинени от злоупотреба с тютюнопушене и наркотици.