English Bulgarian Italian German French +359 887 92 57 37

Видове ортодонтско лечение

Както във всички други сфери на медицината и стоматологията, така и в ортодонтията
нововъведенията позволяват постигане на по-добри резултати за по-кратко време и с по-
малко нежелани реакции.

Вероятно си спомняме от детството си неудобните шини, които сме носили, за да имаме
прави зъби. Днес има три основни метода за постигане на правилна подредба на зъбите –
снемаеми, фиксирани и функционални апарати.

Ето и какви са разликите между тях, а нашият дентален специалист от център Кавидент ще
ни насочи към най-подходящото за нас лечение според конкретното ни състояние.

Снемаемите апарати са няколко различни вида, а основната им характеристика е, че могат
лесно да се слагат и махат от пациента, за да се почистват.

В най-общия случай това са прозрачни, пластмасови пластини, комбинирани с тънки,
метални кукички. Именно прозрачните алайнери се смятат за новата, по-модерна
алтернатива не добре познатите брекети. Те са нещо като тънко калъфче, създадено по
отпечатъка на нашите зъби.

Наподобяват предпазителите, които боксьорите използват по време на мачове. За лечение
в рамките на няколко месеца ще се нуждаем от не една, а от няколко пластмасови
отливки.

Но алайнерите са за лечение на леки до средно тежки ортодонтски случаи, затова изборът
зависи не само от личните предпочитания, но и от преценката на нашия специалист от
дентален център Кавидент.

Най-голямото им предимство е, че са почти незабележими в устната кухина. Основната им
функция е постепенно преместване на зъбите и фиксиране до правилното им място.

Използват се и като местопазители, както и за трениране на челюстта при обратна захапка.

Фиксираните апарати са по-използваният вид, защото към тях спадат и брекетите. Те са
неснемаеми, защото се поставят и махат единствено от ортодонт. Правят се по
индивидуален модел, съобразно нуждите на пациента. Видими са, за разлика от
снемаемите, но вече успяха да се превърнат от нещо, от което да се срамуваме, в моден
аксесоар.

Брекетите сами по себе си са метални, пластмасови или керамични, съставени от пластини
и дъга. Пластините, които се поставят в предната част на зъба, оказват натиск върху него,
за да заеме правилната позиция. След поставянето им от ортодонт се носят в
продължение на поне година, за да се постигне желаният ефект.

Лечението се наблюдава редовно от специалист, а брекетите са предпочитан и ефикасен
вариант за лечение дори и на тежки случаи на ортодонтски проблеми в устната кухина,
които е преценено, че могат да се коригират без хирургическа намеса.

Много важно, когато носим брекети, е да поддържаме добра устна хигиена. Тази задача се
усложнява именно от неснемаемите апарати, но нашият зъболекар ще ни даде съвети как
точно да ги почистваме.

Функционалните ортодонтски апарати се използват при най-тежките случаи на неправилно
подреждане на зъбите и са само първата част от лечението. Тяхната цел е коригиране на
зъбно-челюстни деформации, като дълбока или кръстосана захапка, както и големи
разстояния или стеснявания между зъбите.

В повечето случаи функционалните ортодонтски апарати са готови и се различават спрямо
това дали са за горната или долната челюст, както и дали се използват за млечни или
постоянни зъби. Най-препоръчителни са за употреба в периода на растеж и смяна на
зъбите.

Author Info

kavident

No Comments

Post a Comment